În timpul unei revizuiri pe care am făcut-o unei decizii pronunțată de o Curte de Apel din România în legătură cu o anumită procedură de achiziție publică pe care a câștigat-o unul dintre clienții noștri, unul dintre reclamanți a invocat, printre altele, că în cauză instanța trebuie să ia în considerare și să aplice prevederile unui document intitulat„Cartea Albă referitoare la stabilirea unor condiții de concurență echitabile în ceea ce privește subvențiile străine”, emis de Comisia Europeană la 17 iunie 2020.

Prin intermediul acestui document, care pare a fi emis în considerarea „Comunicării comune către Parlamentul European, Consiliul European și Consiliu, UE - China – O perspectivă strategică” din 12 martie 2019, se afirmă practic că, deși cadrul legal actual ce reglementează domeniului achizițiilor publice nu prevede în mod specific o sancțiune pentru denaturările pe piețele achizițiilor publice din U.E. cauzate de subvenții străine, autoritățile contractante naționale au o marjă largă de apreciere în analiza ofertelor depuse în cadrul procedurilor de achiziții publice. Astfel, în pofida inexistenței vreunei sancțiuni, Comisia Europeană atrage atenția autorităților contractante în legătură cu diligența pe care trebuie să o arate în analiza ofertelor din acest punct de vedere și, totodată, dezvoltă o serie de linii directoare ce ar trebui, practic, să constituie fundamentul unui viitor act normativ european care să reglementeze efectiv acest subiect.

La scurt timp, și în pofida faptului că, în prezent, la nivelul Uniunii Europene nu există încă nici un act normativ emis în legătură cu aspectele pe care Cartea Albă le tratează, autoritățile române au adoptat Ordonanţa de Urgenţă nr. 25 din 31 martie 2021 privind modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul achiziţiilor publice, publicată în Monitorul Oficial nr. 346 din 5 aprilie 2021. Pentru a proceda în acest sens, legiuitorul român a invocat, ca temei juridic al U.E., transpunerea art. 25 din Directiva 2014/24 / UE privind achizițiile publice și a art. 43 din Directiva 2014/25 / UE. Dar, citit cu atenție, se pare că intenția reală a fost ca ideile detaliate de Cartea Albă în legătură cu domeniul achizițiilor publice să fie implementate efectiv în legislația română din domeniul achizițiilor publice.

n măsura în care sunteți interesat, puteți accesa întregul webinar pe care l-am ținut pe marginea acestui subiect în data de 21 aprilie 2021, disponibil aici: _____________

Lasă un comentariu

X